Działania promocyjne i oznakowanie projektów

Promocja

Informacje dla beneficjentów o wykorzystaniu symbolu Unii Europejskiej

Beneficjenci muszą wyraźnie zaznaczyć w ramach wszystkich działań i na wszystkich produktach związanych z komunikowaniem się i upowszechnianiem informacji (takich jak wydarzenia, strony internetowe i publikacje), że wsparcia udzieliła im Unia Europejska. Muszą przede wszystkim dopilnować, aby emblemat Unii Europejskiej znajdował się na wszystkich materiałach informacyjnych i był zgodny z postanowieniami określonymi w umowie o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji.

Materiały promocyjne

 • Folder promocyjny NA

Ulotki Erasmus+

 • Edukacja szkolna

 • Kształcenie i szkolenia zawodowe

 • Szkolnictwo wyższe

 • Edukacja dorosłych

 • Młodzież

 • Sport

Grafika programu

 • Pliki graficzne Erasmus+

  Pobierz pakiet dla wszystkich sektorów [ZIP]

  Przykładowe pliki:

Plakaty Erasmus+

 • Pliki do druku plakatów

  Pobierz pliki plakatów w formacie A2:

  • Plakaty ogólne Erasmus+ [ZIP]
  • Edukacja szkolna [PDF]
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe [PDF]
  • Szkolnictwo wyższe [PDF]
  • Edukacja dorosłych [PDF]
  • Młodzież [PDF]
  • Sport [PDF]

  Przykładowe pliki:

Roll-up Erasmus+

 • Pliki do druku roll-upów

  Beneficjenci, którzy chcieliby otrzymać pliki do druku poszczególnych roll-upów, proszeni są o kontakt z Biurem Promocji: promocja@frse.org.pl.

  Przykładowe pliki o wymiarach 1000 x 2000 i 1200 x 2000 px: