treść strony

20.06

2022

„Beyond Borders – Neighbours together”: otwarcie inicjatywy

„Beyond Borders – Neighbours together” to wspólna inicjatywa Narodowych Agencji Erasmus+ oraz sieci SALTO.

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu wspólnej inicjatywy Narodowych Agencji Erasmus+ oraz sieci SALTO „Beyond Borders – Neighbours together”. Oficjalne otwarcie wraz z wydarzeniem inauguracyjnym odbędzie się w dniach 20-24 czerwca 2022 r. w Paryżu.

Otwarcie możliwości współpracy między regionami partnerskimi (Europa Południowo-Wschodnia, EuroMed, Europa Wschodnia i Kaukaz) oraz krajami programu rozpoczęta dzięki europejskim programom młodzieżowym miała znaczący wpływ na uczestniczącą młodzież, osoby z nią pracujące i organizacje. Programy europejskie otworzyły przestrzeń do dialogu i współpracy opartej na wzajemnych potrzebach i zainteresowaniach. Ankiety i badania wykazały korzyści płynące z takiej współpracy zarówno dla krajów objętych programem, jak i sąsiednich krajów partnerskich. Sieć Narodowych Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz regionalne centra SALTO postanowiły wykorzystać uruchomienie nowego programu Erasmus+ na lata 2021-2027 do wzmocnienia współpracy z sąsiadującymi krajami partnerskimi. Rezultatem jest utworzenie LTSA (długoterminowego działania strategicznego), które zostanie oficjalnie otwarte w czerwcu w Paryżu.

Inicjatywa „Beyond Borders – Neighbours together” ma na celu zwiększenie widoczności i wartości współpracy między krajami programu a krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności, a także w celu:

  • Zaangażowania interesariuszy w kształtowanie priorytetowych obszarów współpracy pomiędzy krajami programu a krajami partnerskimi w ramach partnerstwa „Beyond Borders – Neighbours together”.
  • Wykorzystania doświadczenia istniejących projektów, inicjatyw i wiedzy fachowej w celu wzajemnego uczenia się i przyszłej współpracy.
  • Zwiększenia zrozumienia tego, w jaki sposób różne zainteresowane strony mogą skorzystać z możliwości współpracy między krajami programu a krajami partnerskimi.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy szczególnie:

  • Przedstawicieli doświadczonych organizacji z krajów partnerskich oraz programu działających w ramach programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
  • Przedstawicieli organizacji zainteresowanych zaangażowaniem w tę współpracę.
  • Interesariuszy instytucjonalnych (przedstawicieli delegatur UE w odpowiednich krajach, Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji).
  • Inne osoby i organizacje działające w dziedzinie młodzieży, które są zaangażowane we współpracę transgraniczną między programem a krajami partnerskimi.

Więcej na temat wydarzenia oraz link do rejestracji dostępne są na stronie sieci SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/lta-beyond-borders-neighbours-together-kick-off-event.10013/.

W sprawie warunków udziału w wydarzeniu proszę kontaktować się z Zespołem TCA: tca@frse.org.pl.

Rejestracja kończy się dnia 18 marca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją oraz do wzięcia udziału w wydarzeniu!