Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Szkolnictwo wyższe, Akcja 2

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków w Akcji 2 sektora Szkolnictwo wyższe złożonych w terminie do 24 marca 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o wynikach konkursu wniosków złożonych w sektorze Szkolnictwo wyższe programu Erasmus+ w ramach Akcji 2, Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy (KA220-HED) w terminie do 24 marca 2023 r. Decyzja została podjęta przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 17 lipca 2023 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.

Szczegółowe informacje: