Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Sport, Akcja 1

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru w sektorze Sport w ramach Akcji 1 w terminie do 23 lutego 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze Sport Erasmus+ w ramach Akcji 1: Mobilność kadry sportowej (Mobilność pracowników w dziedzinie sportu, KA182-SPO) w terminie do 23 lutego 2023 r. Decyzje zostały podjęte przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przejdź do wyników

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie.

Organizacje, którym przyznano dotację – beneficjenci – otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.