Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Młodzież, Akcja 2

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków złożonych w Akcji 2 sektora Młodzież do 22 marca 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o wynikach konkursu wniosków złożonych w sektorze Młodzież (YOUTH) programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 w terminie do 22 marca 2023 r. Decyzja została podjęta przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 17 lipca 2023 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.

Instytucje podlegające pod organy administracji publicznej prosimy o zgłoszenie swoim organom prowadzącym faktu przyznania dofinansowania, w celu uwzględnienia go w budżecie organu.

Szczegółowe informacje: