Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków w Akcji 2 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, złożonych w pierwszej rundzie konkursu 2023 (do 22 marca 2023 r.).

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 22 marca 2023 r. w ramach Akcji 2. Decyzje zostały podjęte przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w dniu 17 lipca 2023 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.

Instytucje podlegające pod organy administracji publicznej prosimy o zgłoszenie swoim organom prowadzącym faktu przyznania dofinansowania, w celu uwzględnienia go w budżecie organu.

Szczegółowe informacje: