Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Akcje Erasmus Mundus, konkurs 2023

Komisja Europejska opublikowała listę projektów rekomendowanych do uzyskania dofinansowania w ramach działań: wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM) oraz dopracowywanie studiów Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures – EMDM).

  • fot. Erasmus Mundus

W konkursie na projekty wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (EMJM) 2 polskie uczelnie znalazły się w konsorcjach w charakterze partnera: Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Warszawska, a 4 jednostki w charakterze partnera stowarzyszonego: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Poznańska.

W konkursie na dopracowanie przygotowywanych wspólnych studiów zgodnych z założeniami Akcji Erasmus Mundus (EMDM) 2 projekty z udziałem polskich uczelni znalazły się na liście rekomendowanej do uzyskania dofinansowania, tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM)

Według komunikatu Komisji Europejskiej w konkursie na wspólne studia magisterskie (EMJM) wpłynęły 93 projekty, z czego 91 przeszło ocenę formalną. Polskie jednostki uczestniczyły w 15 konsorcjach składających projekty. Komitet ewaluacyjny rekomendował do finansowania 32 projekty, a wśród nich znalazło się 6, gdzie partnerem lub partnerem stowarzyszonym są polskie instytucje. Liczba instytucji w konsorcjach projektowych to średnio 24 uczestniczące organizacje (w tym partnerzy stowarzyszeni). 90% rekomendowanych do finansowania projektów wnioskowało o dofinansowanie w wysokości od 4 194 000 EUR do 5 742 000 EUR.

Współczynnik sukcesu w tegorocznym konkursie wyniósł 35%.

Lista projektów rekomendowanych do finansowania EMJM, projekty z udziałem polskich instytucji

Dopracowywanie studiów Erasmus Mundus (EMDM)

Spośród 146 projektów złożonych w terminie w ramach konkursu na dopracowanie studiów Erasmus Mundus (EMDM) 145 przeszło ocenę formalną. Polskie uczelnie złożyły w tegorocznym konkursie 6 projektów. Komitet ewaluacyjny rekomendował do finansowania 58 projektów, wśród nich 2 z Polski.

Współczynnik sukcesu w tegorocznym konkursie wyniósł 40%.

Lista projektów rekomendowanych do finansowania EMDM, projekty z udziałem polskich instytucji