treść strony

Wyniki: Akcja 2 w sektorze Edukacja szkolna – nabór do 24 marca 2023 roku

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o wynikach konkursu wniosków złożonych w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 w terminie do 24 marca 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna w naborze do 24 marca 2023 r.:

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.

UWAGA! Instytucje podlegające pod organy administracji publicznej prosimy o zgłoszenie swoim organom prowadzącym faktu przyznania dofinansowania w celu uwzględnienia go w budżecie organu.