Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Akcja 2, Kształcenie i szkolenie zawodowe!

Wyniki konkursu na projekty partnerstw na rzecz współpracy w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe zostały ogłoszone!

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o wynikach konkursu wniosków złożonych w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 w terminie do 21 maja 2021 roku.

Akcja 2 ta umożliwia rozwój instytucji edukacyjnych działających w sferze kształcenia zawodowego poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji. Celem takiej współpracy jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

Listy dofinansowanych projektów:

  • Partnerstwa współpracy (KA220-VET) [PDF]
  • Partnerstwa na małą skalę (KA210-VET) o budżecie 30 000 euro [PDF]
  • Partnerstwa na małą skalę (KA210-VET) o budżecie 60 000 euro [PDF]

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.