treść strony

Spotkanie informacyjne: działania Jean Monnet w konkursie wniosków 2023

Zapraszamy na spotkanie informacyjne: Działania Jean Monnet w programie Erasmus+ – założenia konkursu wniosków 2023.

  • fot. Shutterstock

Spotkanie online odbędzie się 23 stycznia 2023 r. w godz. 13:45-15:30.

Cel: przekazanie przedstawicielom polskich uczelni założeń konkursu wniosków w 2023 r. w ramach działania Jean Monnet dla sektora szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy: kadra szkół wyższych zainteresowana zdobyciem informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie modułów, katedr, centrów doskonałości, sieci Jean Monnet.

Rejestracja: do 18 stycznia poprzez stronę: https://jean-monnet.webankieta.pl/.

Program