Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

SALTO Awards 2023: zgłoś swój projekt!

Realizujesz projekt w ramach programu Erasmus+ bądź Europejskiego Korpusu Solidarności i z obszaru młodzieży, kształcenia lub szkoleń? Zgłoś go w konkursie SALTO Awards 2023! Nominacje przyjmowane są do 16 sierpnia 2023 r.

 • fot. SALTO

Konkurs SALTO Awards ma na celu wyróżnienie i promowanie inspirujących, wartościowych projektów, tak aby programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności miały jeszcze większy, pozytywny wpływ na społeczeństwo.

W tym roku nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:

 • Digital Transformation;
 • Environment & Fight Against Climate Change (nowa kategoria);
 • Inclusion & Diversity;
 • Participation in Democratic Life;
 • Solidarity & Volunteering;
 • Special mention: Competence Development.

Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czekają nagrody pieniężne w wysokości 700 euro, a także promocja projektu przez międzynarodową sieć SALTO.

Podstawowym warunkiem udziału w konkursie jest realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ albo Europejskiego Korpusu Solidarności w takich obszarach, jak młodzież, kształcenie i szkolenia.

Nominacje mogą zgłaszać:

 • członkowie zespołu projektowego i uczestnicy (czyli osoby, które brały udział w projektach bądź je koordynowały);
 • organizacje, stowarzyszenia i grupy prowadzące projekty;
 • instytucje publiczne i interesariusze (jednostki samorządu, centra młodzieżowe, szkoły, uniwersytety, inni decydenci zaangażowani w projekty);
 • Narodowe Agencje Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Termin przyjmowania nominacji? 16 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji