Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Erasmus+ Sport – badanie potencjału przyszłych beneficjentów

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym potencjału i możliwości organizacji i instytucji: przyszłych beneficjentów programu Erasmus+ Sport.

  • fot. Shutterstock

Badanie ankietowe kierowane do przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze sportu powszechnego, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia zostało przygotowane przez Zespół ds. Sportu działający w strukturze Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wypełnienie ankiety badawczej pomoże Państwu określić własny potencjał i możliwości ubiegania się o środki na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ Sport, a pracownikom Zespołu ds. Sportu – lepiej zrozumieć i zdefiniować Państwa potrzeby. Pozwoli to na lepsze dostosowanie oferty wsparcia merytorycznego dla przyszłych beneficjentów programu Erasmus+ Sport, wśród których jest coraz więcej polskich organizacji i instytucji.

Ankieta znajduje się pod tym adresem: https://erasmussport.webankieta.pl. Jej wypełnienie powinno zająć od kilku do kilkunastu minut.

Program Erasmus+ Sport umożliwia ubieganie się o środki w ramach czterech kategorii projektów obejmujących współpracę partnerską na małą i większą skalę, realizację niekomercyjnych europejskich imprez sportowych oraz budowanie potencjału organizacji i instytucji. Kwoty grantów w tym programie obejmują przedział od 30 do 450 tys. euro, co umożliwia realizację projektów międzynarodowych zarówno organizacjom małym lub z niewielkim doświadczeniem projektowym, jak i dużym i doświadczonym podmiotom o utrwalonej, międzynarodowej współpracy partnerskiej.