Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Aplikuj na międzynarodowe szkolenia Erasmus+ TCA!

Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation Activities) to inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia, seminaria i warsztaty umożliwiające realizację działań zmierzających do osiągnięcia lepszej jakości projektów, wypracowywanie lepszych rezultatów programowych oraz nawiązywanie nowych partnerstw strategicznych.

  • fot. Shutterstock

Szkolenia oraz pobyt są finansowane przez organizację goszczącą, natomiast koszty podróży – przez polską Narodową Agencję.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia realizowane w ramach TCA mają różnorodny charakter i różnorodną tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów Erasmus+. Są skierowane do wszystkich sektorów programu.

Aktualna oferta szkoleń jest dostępna na stronie: https://erasmusplus.org.pl/szkolenia-miedzynarodowe-erasmus-tca. Tam również znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące wyjazdów na międzynarodowe szkolenia.

Szczególnie zachęcamy do aplikowania na wydarzenia, w których termin zgłoszeń upływa niebawem:

Partnership-building activity for organisations working with NEETs
Sektor: Młodzież, Malmö, Szwecja, 13-15 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 05.05.2023
Wydarzenie stwarzające możliwość wymiany doświadczeń oraz stworzenia partnerstw dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz gmin czy samorządów pracujących z młodzieżą NEET (not in employment, education or training).
Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/partnership-building-activity-for-organisations-working-with-neets.11142/

Small-Scale Partnerships for Inclusion
Sektor: Młodzież, Florencja, Włochy, 19-23 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 07.05.2023
Szkolenie skierowane dla pracowników młodzieżowych pracujących z młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych, na którym dowiesz się, jak zdobyć dofinansowanie na międzynarodowy projekt w ramach Small-Scale Partnership (Partnerstw na małą skalę).
Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-course-small-scale-partnerships-for-inclusion.11190/

CONTACT SEMINAR FOR SMALL SCALE PARTNERSHIPS "THE PROJECT COMPASS: NAVIGATING IDEAS TOWARDS PROJECTS"
Sektor: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych; Wilno, Litwa, 13-15 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 10.05.2023
Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych stworzeniem projektu Erasmus+ w partnerstwach na małą skalę. Zapraszamy przedstawicieli 3 sektorów, którzy nigdy nie próbowali swoich sił w projektach akcji KA2.
Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/LT01_0478_TSS_2023

EARLY CHILDHOOD +
Sektor: Edukacja szkolna ; Dublin, Irlandia, 23-25 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 12.05.2023
Szkolenie skierowane do nauczycieli i pracowników edukacji przedszkolnej, w szczególności nie mających doświadczenia z programem Erasmus+. Uczestnicy dowiedzą się jakie możliwości w zakresie mobilności są dostępne dla pracowników. To przede wszystkim szansa na nowe kontakty i uczenie się dobrych praktyk. Szkolenie w formule face to face oraz online.
Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/IE01_0492_THO_2023