Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Aplikuj na międzynarodowe szkolenia Erasmus+ TCA!

Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation Activities) to inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia, seminaria i warsztaty umożliwiające realizację działań zmierzających do osiągnięcia lepszej jakości projektów, wypracowywanie lepszych rezultatów programowych oraz nawiązywanie nowych partnerstw strategicznych.

  • fot. Shutterstock

Szkolenia oraz pobyt są finansowane przez organizację goszczącą, natomiast koszty podróży – przez polską Narodową Agencję.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia realizowane w ramach TCA mają różnorodny charakter i różnorodną tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów Erasmus+ i są skierowane do wszystkich sektorów programu.

Aktualna oferta szkoleń jest dostępna na stronie: https://erasmusplus.org.pl/szkolenia-miedzynarodowe-erasmus-tca. Tam również znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące wyjazdów na międzynarodowe szkolenia.

Zachęcamy do aplikowania na wydarzenia, w których termin zgłoszeń upływa niebawem:

International Tool Fair XVII – Mental Health – Minds in Motion
Sektor: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych | Irlandia | 13-17 listopada 2023
Termin aplikowania: 16 sierpnia 2023
Międzysektorowe seminarium kontaktowe Tool Fair, które ma na celu dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami i innowacyjnymi metodami w formalnym i nieformalnym nauczaniu. XVII edycja skupiona jest na zdrowiu psychicznym i nieformalnych metodach i narzędziach wykorzystywanych w poszerzaniu wiedzy z tego zakresu.
Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/IE01_0512_TSS_2023

Make the Move for Green Inclusion II 
Sektor: Młodzież | Rio Maior, Portugalia | 17-22 października 2023 
Termin aplikowania: 20 sierpnia 2023 
Wydarzenie skierowane do pracowników młodzieżowych, skupione na stworzeniu partnerstw pomiędzy organizacjami w celu realizacji wymian młodzieżowych w temacie zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego. 
Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/make-the-move-for-green-inclusion-ii.11160/

ON/OFF – Online and Offline Tools in Youthwork 2023 
Sektor: Młodzież | Słowacja | 30 września – 3 października 2023 
Termin aplikowania: 20 sierpnia 2023 
Szkolenie skupione na różnorodnych narzędziach cyfrowych oraz synergii pomiędzy środowiskiem online i offline. Pozwoli odkryć znaczenie i potencjał cyfrowej pracy z młodzieżą, przybliżając jej podstawowe założenia i metody. 
Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/on-off-online-and-offline-tools-in-youthwork-2023.11489/

Lublin Triangle Youth Event 
Sektor: Młodzież | Lublin, Polska | 4-6 października 2023 
Termin aplikowania: 22 sierpnia 2023 
Forum skierowane do młodych liderów i pracowników młodzieżowych aktywnych w obszarze demokratycznej partycypacji młodzieży, gotowych podzielić się swoimi praktykami oraz przedyskutować pojawiające się wyzwania. 
Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/lublin-triangle-youth-event.11537/

Αccreditation in the field of Adult Education
Sektor: Edukacja dorosłych | Korfu, Grecja | 13-15 września 2023 
Termin aplikowania: 3 września 2023
Wydarzenie skierowane jest do organizacji z sektora Edukacji dorosłych, które zamierzają ubiegać się o akredytację Erasmus+. Celem tego wydarzenia jest zaplanowanie działań dotyczących akredytacji KA120 Erasmus+:
- poznanie akredytacji Erasmus+ / dla dorosłych;
- wymiana dobrych praktyk i narzędzi;
- stworzenie własnego planu strategicznego dla projektów mobilności.
Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/EL01_0516_TSS_2023