Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Akcja 2, Kształcenie i szkolenia zawodowe: webinaria online

Zapraszamy na cykl szkoleń na temat oferty sektora VET na projekty: Partnerstw współpracy (KA220) w dniach 1 i 3 lutego 2022 r. oraz Partnerstw na małą skalę (KA210) w dniach 8 i 10 lutego 2022 r.

 • fot. Pixabay

Webinaria dotyczące wnioskowania w Akcji KA220-VET Partnerstwa współpracy

Merytoryczne webinarium KA220-VET 1 lutego 2022 r. (wtorek), godz. 10:00, długość ok. 2 godzin:

 1. Wprowadzenie: m.in. ogólne informacje o programie i charakterystyka Akcji 2, priorytety sektorowe i horyzontalne. 
 2. Partnerstwa współpracy (Cooperation Partnerships, KA220) – charakterystyka, finansowanie, kryteria oceny. 
 3. Pytania i odpowiedzi.

Rejestracja na część merytoryczną: Webinarium Partnerstwa współpracy KA220

Techniczne webinarium KA220-VET 3 lutego 2022 r. (czwartek), godz. 10:00, długość ok. 2 godzin:

 1. Narzędzia cyfrowe obsługujące system wnioskowania.
 2. Rejestr Organizacji – pozyskanie numeru OID.
 3. Formularz wniosku.
 4. Wymogi formalne.

Rejestracja na część techniczną: Webinarium Partnerstwa współpracy KA220

 

Webinaria dotyczące wnioskowania w Akcji KA210-VET Partnerstwa na małą skalę

Merytoryczne webinarium KA210-VET 8 lutego 2022 r. (wtorek), godz. 10:00, długość ok. 2 godzin: 

 1. Wprowadzenie: m.in. ogólne informacje o programie i charakterystyka Akcji 2, priorytety sektorowe i horyzontalne. 
 2. Partnerstwa współpracy (Cooperation Partnerships, KA210) – charakterystyka, finansowanie, kryteria oceny.
 3. Pytania i odpowiedzi.

Rejestracja na część merytoryczną: Webinarium Partnerstwa współpracy KA210

Techniczne webinarium KA210-VET 10 lutego 2022 r. (czwartek), godz. 10:00, długość ok. 2 godzin:

 1. Narzędzia cyfrowe obsługujące system wnioskowania.
 2. Rejestr Organizacji – pozyskanie numeru OID.
 3. Formularz wniosku.
 4. Wymogi formalne.

Rejestracja na część techniczną: Webinarium Partnerstwa współpracy KA210

 

Na każde webinarium należy zarejestrować się osobno. 
Prosimy rejestrować się już dziś – system wyśle przypomnienie na dzień przed spotkaniem.

Kontakt: 
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Iwona Fus
e-mail: ifus@frse.org.pl