Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

50 Uniwersytetów Europejskich ponad granicami i dyscyplinami

Komisja Europejska opublikowała listę 30 sojuszy Uniwersytetów Europejskich, wybranych w ramach nowej inicjatywy europejskich szkół wyższych. Wraz z sojuszami z poprzednich lat mamy obecnie 50 partnerstw na rzecz uczelni europejskich, które obejmują ponad 430 instytucji szkolnictwa wyższego z całego kontynentu.

 • fot. KE

Dzięki decyzji Komisji Europejskiej Europa jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu Europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych, która zakłada wsparcie 60 Uniwersytetów Europejskich, skupiających ponad 500 uczelni, do połowy 2024 r.

Nowe sojusze

30 września 2022 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach programu Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie”, aby kontynuować wsparcie wdrażania i finansowania tej inicjatywy, rozpoczętej w roku 2019. Dzisiaj Komisja ogłosiła wyniki najnowszego naboru.

Z rekordowym budżetem w wysokości 402,2 mln euro w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2027, istniejące sojusze europejskich szkół wyższych będą nadal otrzymywać wsparcie na konsolidację i rozszerzenie współpracy z ponad 50 dodatkowymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Oprócz tego kilka nowych sojuszy będzie mogło rozpocząć współpracę. 

Na liście znalazły się uczelnie z Polski, które otrzymały dofinansowanie UE:

 1. W kategorii uczelni kontynuujących prace w sojuszach z 2020 r.: Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski.
 2. W kategorii uczelni, które dołączyły do sojuszy z roku 2020: Politechnika Gdańska, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Łódzki.
 3. W kategorii uczelni, które znalazły się w nowych sojuszach z 2023 r.: Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Pełna lista polskich uczelni wybranych w roku 2023 przedstawia się następująco:

 1. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie – sieć COLOURS* (COLlaborative innOvative sUstainable Regional UniverSities).
 2. Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska – sieć ENHANCE (European Universities of Technology Alliance). 
 3. Uniwersytet SWPS – sieć ERUA (European Reform University Alliance). 
 4. Politechnika Poznańska – sieć EUNICE (European University for Customised Education). 
 5. Politechnika Śląska – sieć EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption and Production). 
 6. Politechnika Krakowska – sieć STARS EU (STrategic Alliance for Regional TranSition – STARS European University). 
 7. Uniwersytet Śląski – sieć T4EU Transform4Europe (T4EU: The European University for Knowledge Entrepreneurs). 
 8. Uniwersytet Łódzki – sieć UNIC (The European University of Cities in Post-Industrial Transition). 
 9. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – sieć UNIVERSEH (European University for Earth and Humanity).

Kwota 402,2 mln euro obejmuje 3,2 mln euro z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) w celu dalszego wspierania uczestnictwa w charakterze pełnoprawnych partnerów instytucji szkolnictwa wyższego z Bałkanów Zachodnich i z krajów niestowarzyszonych z programem Erasmus+.

O sojuszach

Instytucje szkolnictwa wyższego w ogłoszonych dziś sojuszach są rozmieszczone nie tylko w europejskich stolicach, ale także bardziej odległych regionach w 35 krajach, w tym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), a także w Islandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji oraz Albanii, Bośni i Hercegowinie i Czarnogórze.

Sojusze uczelni mogą obejmować instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w Procesie Bolońskim jako partnerzy stowarzyszeni. W ramach zaproszenia 2023 do sojuszy przystąpiło także blisko 30 instytucji szkolnictwa wyższego z Ukrainy.

Gromadząc prawie 1700 partnerów stowarzyszonych (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne), sojusze Uniwersytetów Europejskich mogą stać się źródłem innowacyjnych zmian w zakresie edukacji i kształcenia w niemal wszystkich regionach Europy.

Kolejne kroki

Jesienią 2024 r. Komisja opublikuje kolejny nabór wniosków w ramach programu Erasmus+, aby osiągnąć cel europejskiej strategii na rzecz uniwersytetów i rozszerzyć ją do 60 sojuszy Uniwersytetów Europejskich łącznie, do połowy 2024 roku, przedstawionych jako wizja w słynnym przemówieniu prezydenta Francji Emmanuela Macrona z września 2017 r. na paryskiej Sorbonie.

Przewiduje się, że sojusze Uniwersytetów Europejskich będą łączyć coraz więcej jednostek dydaktycznych, naukowo-badawczych, pracowników akademickich, administracyjnych, technicznych, doktorantów i studentów. Będą oferować także polskim odbiorcom o wiele bardziej innowacyjne metody kształcenia – oparte na wyzwaniach i podejściach przekraczających granice dyscyplin, wdrażające więcej wspólnych programów studiów oraz stawiające na łączenie środowisk i społeczeństw ponad granicami.

Wyniki konkursu 2023

Komunikat Komisji Europejskiej